آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

دومین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

اولین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر دوایی

برگزاری آزمون انلاین

سفری به درون بدن انسان!

اردوی علمی هیومن پارک ویژه دانش آموزان تجربی پایه های دهم و یازدهم با حضور جناب آقای صدفی دبیر محترم زیست شناسی

سلسله همایشهای فردای روشن(گامی به سوی انتخاب آگاهانه)

نتایج نهایی کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ دبیرستان سلام تجریش

سرفصل های آزمون ورودی میان پایه سال٩٧

اولین جلسه اولیای محترم پایه دوازدهم دبیرستان سلام تجریش