رتبه های زیر ۱۰۰۰ دبیرستان سلام تجریش در کنکور

آزمون تعیین سطح مکالمه زبان

افطاری دانش آموزان پایه دوازدهم

افطاری بچه های خوب فارغ التحصیل دوره ١٣

آغاز مصاحبه های فردی و آزمون تشریحی آزمون ورودی

سرفصل های آزمون ورودی میان پایه سال٩۸

آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

دومین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

اولین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر دوایی