جلسه توزیع کارنامه های نوبت اول با حضور اولیای عزیز پایه دوازدهم

جلسه آموزش خانواده با موضوع: ارتباط موثر بین والدین و فرزندان

آغاز اردوهای مطالعاتی آمادگی آزمون جامع ١ مدارس برتر

آغاز آزمونهای آمادگی آزمون جامع ١

جلسه اولیای محترم و انتخابات انجمن اولیا و مربیان پایه دهم ویازدهم

جلسه اولیای محترم پایه دوازدهم، توزیع کارنامه های تابستان و انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان

نتایج نهایی کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ دبیرستان سلام تجریش

رتبه های زیر ۱۰۰۰ دبیرستان سلام تجریش در کنکور

آزمون تعیین سطح مکالمه زبان

افطاری دانش آموزان پایه دوازدهم