تکنیک شماره ۳: تکنیک شش کلاه تفکر(کارآفرینی شماره ۱۶)

تکنیک شماره ۳: تکنیک شش کلاه تفکر(کارآفرینی شماره ۱۵)

تکنیک شماره ۳: تکنیک شش کلاه تفکر(کارآفرینی شماره ۱۴)

تکنیک شماره ۲: تکنیک اسکمپر – حرف M(کارآفرینی۱۳)

تکنیک شماره ۲: اسکمپر- حرف R(کارآفرینی۱۲)

#معکوس_کردن (Reverse#) یا #تغییر_ترتیب (Rearrange#) خود سؤال کردن ممکنه به ما کمک کنه تا تصورات مون به حوزه های مرتبط، بیشتر از سابق میل کنه. با طرح سؤالات از جنس #تغییر_ترتیب یا تسلسل ،ایده های بی شماری می شه بدست اُورد.

تکنیک شماره ۲:اسکمپر – حرف P(کارآفرینی۱۰)

کاربردهای دیگر (Put to other uses) یکی از شیوه های اساسی و مهم در خلاقیت و ایده سازی، جستجوی کاربردهای دیگه و جدید برای محصولات و خدمات موجوده. این شیوه – تفکر وسیعی برای یافتن کاربردهای تازه درباره ی موضوع مورد نظر – تصور فرد را برای انعطاف و شکستن قالب های ذهنی و دیدن […]

تکنیک شماره ۲: اسکمپر – حرف A(کارآفرینی۹)

اقتباس تطبیق سازگاری ((Adapt (Adopt) گاهی لازمه برای حل مسایل خودمون از ایده های موجود بهره ببریم. احتمالاً راه حل ما پیش از این هم وجود داشته . توجه داشته باشیم که همه ی ایده ها و اختراعات تا حدی اقتباس شده اند. بجاست که در هر گونه تلاش به منظور ایده جویی، تمام مشابهات […]

تکنیک شماره ۲: اسکمپر – حرف C(کارآفرینی۸)

ترکیب_کردن (Combine) هدف ما در تکنیک ترکیب کردن، تحلیل کردن امکان ادغامِ دو ایده، دو مرحله‌ی فرایند یا دو محصول، در یک خروجیِ کارآمدتر است. در برخی موارد، ترکیب کردن ۲ ایده‌ی نوآورانه می‌تواند منجر به دستیابی به یک محصول یا فناوری جدید شود که منتهی به تقویت بازار می‌شود. برای نمونه، ترکیب کردن فناوری […]

تکنیک شماره ۲: اسکمپر(کارآفرینی۷)

تکنیک اسکمپر توسط دکتر « اسبورن » ارائه شده است و یکی از مدل های جلب رضایت مشتری و ایجاد #خلاقیت و #ابتکار در رسیدن به هدفه. این تکنیک به نام سئوالات ایده برانگیز و یا صورت تطبیقی (checklist ) نیز معروف است. کلمه ی اسکمپر ( SCAMPER) از حروف اول هفت کلمه تشکیل شده […]