فینال بازیهای والیبال منطقه ۱ و قهرمانی سلام تجریش

روز دانش آموز سال ۸۹

جشن فارغ التحصیلی

آزمون ورودی سال ۸۹

انتخابات شورا

اردوی معارفه (دوره دهم)

اردوی مشهد (دوره دهم)

اردوی عید پیش دانشگاهی (دوره هفتم)

اردوی علمی پایه سوم (دوره هشتم)

اردوی خرداد پیش دانشگاهی (دوره هفتم)